یافتن محصولات و سرویس ها

فضا
ترافیک ماهیانه
ایمیل
زیردامنه
دیتابیس
نسخه PHP
کنترل پنل هاست
1 گیگابایت
130,000 تومان سالانه
1 گیگابایت
100 گیگابایت
نامحدود
نامحدود
نامحدود
5.4 تا 7.0
Cpanel2 گیگابایت
150,000 تومان سالانه
2 گیگابایت
180 گیگابایت
نامحدود
نامحدود
نامحدود
5.4 تا 7.0
CPanel25 گیگابایت
480,000 تومان سالانه
25 گیگابایت
250 گیگابایت
نامحدود
نامحدود
نامحدود
ندارد
5.6
Directadmin50 گیگابایت
150,000 تومان ماهانه
50 گیگابایت
نامحدود
نامحدود
نامحدود
600 مگابایت
دارد
دارد
دارد
5.6و 7 تمامی ورژن ها