یافتن محصولات و سرویس ها

حداکثر تعداد ورود کاربر
متوسط تعداد ورود کاربر
تعداد کلید واژه قابل تعریف
هزینه هر کلیک
کنترل پنل اختصاصی
دریافت گزارش لحظه ای
دریافت گزارش روزانه از گوگل
مدیریت زمان،مکان،بودجه
مشاوره SEO رایگان
امکان نمایش در سایت هایی مانند Gmail و ...
تبلیغات موبایل
نمایش
گوگل فارسی
مدت نمایش
تبلیغات گوگل - پلن 1 | ⭐️
2,200,000 تومان به صورت یک بار
10.000
2.000
نامحدود
حداقل 1 سنت
✔️
✔️
✔️
✔️
✔️
✔️
✔️
رایگان
رایگان
نامحدود (تا اتمام کلیک)تبلیغات گوگل - پلن 2 | ⭐️⭐️
3,000,000 تومان به صورت یک بار
20.000
4.000
نامحدود
حداقل 1 سنت
✔️
✔️
✔️
✔️
✔️
✔️
✔️
رایگان
رایگان
نامحدود (تا اتمام کلیک)تبلیغات گوگل - پلن 3 | ⭐️⭐️⭐️
4,500,000 تومان به صورت یک بار
50.000
10.000
نامحدود
حداقل 1 سنت
✔️
✔️
✔️
✔️
✔️
✔️
✔️
رایگان
رایگان
نامحدود (تا اتمام کلیک)