منشور حقوق مشتریان شرکت عرش رایان

 • مشتری حق دارد بهترین کیفیت را از ما انتظار داشته باشد.
 • مشتری حق دارد تا از کارکنان شرکت انتظار برخورد دلسوزانه، مودبانه و متخصصانه داشته باشد.
 • مشتری حق دارد مشاوره های لازم در خصوص خدمات شرکت و نیازهای خود در این ارتباط را از ما دریافت نماید.
 • مشتری حق دارد که اطلاعات رایگان از نوع خدمات و سرویس دریافتی خود دریافت نماید.
 • مشتری حق دارد تا از تغییر در نوع خدمات شرکت اطلاع یابد.
 • مشتری حق دارد به صورت شبانه روزی از ما پشتیبانی بگیرد.
 • مشتری حق دارد تا در مورد خدمات ما نظر خود را ابراز نماید و یا انتقاد نماید.
 • مشتری حق دارد به نحوه ارائه خدمات و پشتیبانی ما اعتراض نماید.
 • مشتری حق دارد بر اساس نیاز و سلیقه خود، نوع سرویس را انتخاب نماید.
 • مشتری حق دارد تا به صورت تعریف شده با مدیریت در تماس باشد.
 • مشتری حق دارد خدمات مورد نیاز خود را در حداقل زمان ممکن پیش، در حین و پس از ارائه خدمات دریافت نماید و نسب به تاخیر در ارئه خدمات اعتراض نماید.
 • مشتری حق دارد در صورت وارد شدن خسارت و یا هرگونه زیان به واسطه ارائه خدمات نادرست از شرکت درخواست خسارت نماید.
 • مشتری حق دارد از امانت داری و حفظ کلیه حقوق مادی و معنوی خود توسط شرکت اطمینان یابد.
 • مشتری حق دارد پیگیری مشتاقانه نظرات و پیشنهادات و شکایات خود را تا زمان رفع کامل موارد و جلب رضایتش از ما طلب نماید.

 

 • ما با ایمان به نظارت خالق یکتا بر اعمال و رفتارمان به ارائه خدمات می پردازیم و جلب نظر مشتری را که سرمایه واقعی هر مجموعه ای است وظیفه اصلی خود می دانیم.
 • شرکت عرش رایان مشتریان خود را شرکای واقعی خود می داند.
Call Now Button