فرم ارسال مدارک مشترکین حقیقی و حقوقی

مشترکین گرامی اینترنت عرش رایان
مطابق با ضوابط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور مبنی بر تکمیل اطلاعات کامل هویتی دارنده سرویس اینترنت، خواهشمند است جهت جلوگیری از قطع سرویس اینترنت خود ظرف ۴۸ ساعت آینده اطلاعات زیر را تکمیل و مدارک مورد نیاز را برای ما ارسال فرمایید. از همکاری و همراهی شما سپاسگزاریم.

Call Now Button