هاست ایران

مالکیت 100 درصدی سرورها | بکاپ روزانه | گارانتی بازگشت وجه 30 روزه | امکان پرداخت سالیانه، دوساله، سه ساله

500 مگابایت
 • 500 مگابایت فضا فضا
 • 5 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود زیر دامنه
 • 5 عدد دیتابیس
 • 5.6 و 7.1 نسخه PHP
1 گیگابایت
 • 1 گیگابایت فضا فضا
 • 10 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • ندارد ادوان دومین
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود زیر دامنه
 • 20 عدد دیتابیس
 • 5.6 و 7.1 نسخه PHP
2 گیگابایت
 • 2 گیگابایت فضا فضا
 • 15 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • ندارد ادوان دومین
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود زیر دامنه
 • 50 عدد دیتابیس
 • 5.3، 5.6، 7.2،7.3 نسخه PHP
5 گیگابایت
 • 5 گیگابایت فضا فضا
 • 20 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • 5 عدد ادوان دومین
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود زیردامنه
 • نامحدود دیتابیس
 • 5.6 و 7.1 نسخه PHP
10 گیگابایت
 • 10 گیگابایت فضا فضا
 • 30 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • 10 ادوان دومین
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود زیر دامنه
 • نامحدود دیتابیس
 • 5.6 و 7.1 نسخه PHP