در حال حاضر امکان سرویس دهی به تمام مناطق زیر موجود است :

 • تمام مناطق شهری اصفهان
 • بهارستان
 • سپاهان شهر
 • فولاد شهر
 • اصفهان
 • شهرک صنعتی جی
 • کوی ولی عصر
 • شهرک سیمرغ
 • شهرک صنعتی امیرکبیر
 • شهرک صنعتی دولت آباد
 • منطقه کوشک- جاده نجف آباد
 • حبیب آباد
 • شهرک صنعتی حبیب آباد
 • خانه اصفهان
 • اتوبان ذوب آهن
 • منطقه خورزوق
 • شهرک سیمرغ
 • شهرک صنعتی سجزی
Call Now Button